Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

I arbeid med barn og unge

Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe på mange ulike arbeidsplasser. I arbeidet ditt skal du kjenne til dine rettigheter og plikter som arbeidstaker og drive systematisk HMS-arbeid. Du må ta vare på egen kropp og helse, kunne praktisere god hygiene og gjennomføre smitteverntiltak.

Ergonomi i oppvekstsektoren

Ergonomi handler om samspillet mellom arbeidsmiljøet og mennesket. Det handler om hva du kan gjøre for å unngå belastningsskader, og god ergonomi er en viktig forutsetning for fysisk helse og glede.

Læringsressurser

Ergonomi i oppvekstsektoren