Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bidra til et godt arbeidsmiljø

Alle kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Her finner du ti gode råd.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
To kollegaer gir hverandre high five. Foto.

Ti gode råd

 1. Husk at ditt bidrag er viktig

  Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke sitt eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar for og mulighet til å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle.

 2. Ta initiativ

  Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.

 3. Bidra til god dialog

  Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.

 4. Del kunnskap

  Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.

 5. Ta deg tid

  Ta deg tid til dem du har rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom.

 6. Bidra til en god tilbakemeldingskultur

  Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre, og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.

 7. Gi anerkjennelse

  Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.

 8. Følg felles kjøreregler

  Følg de kjørereglene og rutinene dere er blitt enige om på arbeidsplassen din.

 9. Ta avstand fra mobbing

  Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.

 10. Vær inkluderende

  Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen, vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø.

Sist oppdatert 25.02.2021
Skrevet av Tone Hadler-Olsen og Totaltekst
Rettighetshaver: Arbeidstilsynet

Læringsressurser

Rettigheter og plikter i arbeidslivet