Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Medarbeidersamtale

Bedriften bør ha et tilbud om en årlig eller halvårlig medarbeidersamtale for alle ansatte. Dette er en samtale mellom medarbeideren og hans eller hennes nærmeste overordnede.

Jobbsamtale. Foto.

Medarbeidersamtalen

Arbeidslivet er inne i en av de største omstillingsprosessene noensinne. Det kommer stadig nye krav til teknologi, kompetanse og inntjening. Tett kontakt mellom medarbeideren og hans eller hennes overordnede er derfor helt nødvendig. Et godt hjelpemiddel er medarbeidersamtalen.

Undersøkelser viser at motivasjonen øker når de ansatte får tilbakemelding på innsats og resultater. Dette bør det gis rom for i samtalen. Men også belønning og framtidige karrieremuligheter bør være en naturlig del av samtalen.

Medarbeidersamtalen har gjerne fem sentrale emner:

  • mål for arbeidet
  • resultater av arbeidet
  • arbeidsmetoder
  • arbeidsmiljø
  • kompetansebygging

Samtalen bør være godt forberedt av begge parter. En oppsummering av forrige medarbeidermøte er et viktig utgangspunkt. Arbeidstakeren blir på forhånd bedt om å tenke gjennom aktuelle punkter og saker han eller hun selv vil ta opp.

Det bør settes av god tid til møtet, og man bør sørge for at partene ikke blir forstyrret.

Noen vil hevde at denne kontakten er for snever. En moderne leder bør ha en kontinuerlig dialog med sine medarbeidere ­– dag for dag, uke for uke. På den måten vil lederen hele tiden kunne lodde stemningen og avdekke behov. En medarbeidersamtale kan uansett være en fast ramme for de mer formelle tingene som skal tas opp. Disse samtalene oppleves normalt som svært viktige for den ansatte.

Sist oppdatert 11.07.2018
Skrevet av Oddvar Torgersen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Rettigheter og plikter i arbeidslivet