Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bordet

Når ein skal dekkje bord, må ein ta omsyn til rommet, bordtypar, val av bord og samansetjinga av bord.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Ein servitør set vinglas på eit restaurantbord. Foto.

Når du skal velje bordtype, må du ta omsyn til dette:

  • storleik og form på rommet som skal brukast
  • kva slags høve bordet skal brukast til
  • talet på gjester
  • meny og serveringsmetode

Bordet må alltid passe til høvet. I eit fint selskap som bryllaup bør gjestene sitje slik at flest mogleg kan sjå brudeparet. Jo finare høvet er, dess viktigare er det at bordet eignar seg.

Bordtypar

Rektangulært bord

Langbord. Foto.

Ein lagar langbord ved å setje saman to eller fleire rektangulære bord.

Eit rektangulært bord er eit avlangt bord som er sett saman til eit selskapsbord. Dersom bordet blir laga for langt, kan det sjå ut som ein smal tarm. Denne bordtypen gir lite plass til bordpynt. Han passar til større, enkle selskap, for eksempel til servering for kurs- og konferansegjester.

Kongebord

Kongebordoppsett. Illustrasjon.

Bordoppsett – kongebord

Kongebord er det vi kallar eit rektangulært bord sett opp i dobbel breidd. Bordet blir luftig, med god avstand mellom bordsidene. Denne bordtypen gir god plass til bordpynt. Kongebord blir ofte brukt i elegante selskap med mellom 18 og 30 gjester. 20 gjester på eit kongebord er det ideelle.

Ovalt bord

Eit ovalt bord er eit rektangulært bord i dobbel breidd med eit halvsirkelforma bord i kvar ende. Denne forma for bordoppsetjing får ei mjukare avslutning og eit meir høgtideleg preg. Det passar til elegante selskap med mellom 10 og 28 personar.

Utstikkarbord

Denne forma for bordoppsetjing finst i fleire variantar, for eksempel

  • U-bord, også kalla hestesko
  • E-bord
  • kambord
Eit bord som er dekt opp til bryllaup. Foto.

Her er rektangulere bord sette saman til ein hestesko.

Denne forma for bordoppsetjing blir brukt i større selskap. Ved eit kambord kan det dekkjast opp til fleire hundre gjester.

Bordoppsett ved utstikkarbord. Illustrasjon.

Bordoppsett – utstikkarbord. Bordet som går på langs på høgre side, er hovudbordet. Hovudgjestene sit her ved for eksempel bryllaup og konfirmasjon. Alle gjestene kan då sjå hovudgjestene.

Video om bordet sitt språk

Bordet sitt språk

Hugselappen

  • Ein kan setje saman rektangulære bord på mange måtar, for eksempel som langbord, hestesko og kongebord.
  • Det er ein fordel om runde bord kan delast på midten, slik at ein kan bruke dei til å lage ovale bord.
Sist oppdatert 07.03.2017
Tekst: Gro Birgitte Eriksson (CC BY-SA)

Læringsressursar

Oppdekking