Hopp til innhald

Oppgåve

Tenåringspress

Alana opplever at mange av ungdommane på Berghammaren vidaregåande skule slit på ulike måtar. Skulen prøver ei rekkje ulike tiltak for å hjelpe ungdommane. Sjå filmen under som inspirasjon før du startar på oppgåvene.

LK06

Tenåringspress

 • Finn ut kva slags typar hjelp skulen din tilbyr til ungdom som slit.
 • Skriv ein tekst med tittelen «Tenåringspress». Del teksten med to andre i klassen og be om å få tilbakemelding på det du har skrive.
 • Lag ei teikneseriestripe eller ein collage om tenåringspress.
 • Korleis kan Alana og dei andre hjelpe ungdommane med å vere nøgde med livet sitt?
 1. Kva krav stiller samfunnet vårt til tenåringar i dag?
 2. Kva press er det ungdommane i filmen snakkar om?
 3. Kvifor aukar talet på deprimerte gutar og jenter?
 4. Kva samtalar tek Røde Kors-telefonen imot?
 5. Kva er ungdommane i filmen redde for?
 6. Kven skaper det presset som ungdommane opplever?
 7. Kva kan ungdommane gjere for å stå imot kravet og presset frå samfunnet?
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass