Hopp til innhald

Oppgåve

Samarbeid med oppfølgingstenesta

Alana veit at skulen ho jobbar på, har ein tilsett i oppfølgingstenesta, men ho veit ikkje heilt kva denne personen jobbar med.

LK06

Tenk deg at du er Alana og vil finne ut kva for oppgåver oppfølgingstenesta har.

Bruk fagstoff, Internett og eventuelt intervju for å finne ut:

  • Kva er oppfølgingstenesta (OT)?
  • Kva står OT for?
  • Korleis jobbar OT?
  • Kva kan OT hjelpe ungdom med?
  • Kva seier lovverket om OT?
Sist oppdatert 17.08.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass