Hopp til innhald

Oppgåve

Brukarmedverknad

Kva er brukarmedverknad? Korleis kan vi leggje til rette for brukarmedverknad i barnehage og skule? Under finn du ein film om brukarmedverknad. Sjå filmen og svar deretter på spørsmåla.

LK20LK06

Brukarmedverknad

Oppgåver

  1. Kva er brukarmedverknad?

  2. Kva døme på brukarmedverknad ser du i denne filmen?

  3. Kva bidreg brukarmedverknad til for barn og unge?

  4. Kva er skilnaden på brukarmedverknad og det å bestemme?

  5. Kva seier lovverket om brukarmedverknad i barnehage og skule/SFO?

  6. Korleis opplever du brukarmedverknaden på skulen din? Gi døme på elevmedverknad.

  7. Korleis kan brukarmedverknad bidra til å utvikle demokratisk forståing?

  8. Korleis kan de leggje til rette for brukarmedverknad i barnehage, skule/SFO, klubb og barnebustad? Forklar og gi døme.

  9. Intervju lærarane dine og rektor om korleis skulen legg til rette for brukarmedverknad.

Sist oppdatert 09.05.2021
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass