Hopp til innhald

Oppgåve

PPT og spesialpedagogisk rådgivar

Alana arbeider ofte med elevar som har behov for ekstra hjelp. Ho deltek på møte saman med læraren til elevane, PPT og spesialpedagogisk rådgivar.

LK06

Bruk Internett eller intervju tilsette på skulen din og finn ut:

  • Kva for arbeidsoppgåver har PPT og spesialpedagogisk rådgivar?
  • Kva for utdanning har dei som jobbar i PPT, og dei som jobbar som spesialpedagogisk rådgivar?
  • Kva skal til for at ein elev skal få time hos PPT eller spesialpedagogisk rådgivar?
  • Er det mogleg for deg som barne- og ungdomsarbeidar å få informasjon om ein elev frå PPT eller spesialpedagogisk rådgivar?
Sist oppdatert 17.08.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass