Hopp til innhald

Oppgåve

Gruppe på Facebook

Ein dag kjem Silje og ber om å få prate med Alana. Ho fortel at to av jentene i klassen hennar har oppretta ei Facebook-gruppe med namnet hennar i. Gruppa heiter «Silje er ikkje så vanskeleg å be». Jentene har lagt ut ein del bilete på sida. Gruppa har allereie fått mange tilhengjarar, og Silje liker det ikkje.

LK06
  • Kva bør Alana gjere?
    Lag eit rollespel der de tek for dykk dette problemet. Prøv å løyse konflikten.
  • Kven av dei tilsette på skulen kan hjelpe deg med å løyse slike problem?

Anders Fagerjord: Etikk i nye medium

Ei stund etter denne episoden har Alana og lærarane i klassen bestemt seg for å lage eit undervisningsopplegg om bruk av Facebook. Temaet for undervisninga skal vere «Å beskytte meg sjølv og andre på Facebook».

Sjå filmen før du gjer oppgåva under.

Anders Fagerjord: Medium og identitetsdanning

Planlegg undervisningsopplegget saman med læraren din.

  • Kva bør de ta med?
  • Kor lang tid skal de bruke?
  • Kva form skal undervisninga ha?

Bruk gjerne aktivitetsplanleggjaren.

Sist oppdatert 17.08.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass