Hopp til innhald

Oppgåve

Elevrådsarbeid

På Berghammaren vidaregåande skule ønskjer dei eit aktivt elevråd. Dei møtest fleire gonger i månaden, og dei står på og jobbar for saker dei er opptekne av. Når dei har møte for heile elevrådet, er det berre representanten frå idrettsfag som ikkje møter.

LK06
  1. Kva for oppgåver har elevrådet?
  2. Intervju representantar for elevrådet på din eigen skule. Finn ut korleis dei jobbar, og kva dei gjer når elevar fremjar saker.
  3. Kvifor skal det vere mogleg for barn og unge å ha medverknad?
  4. Kva bør gjerast når ein representant til elevrådet aldri møter?
Sist oppdatert 17.08.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Videregående skole som arbeidsplass