Hopp til innhold

Fagstoff

Selvbilde

Hvordan oppfatter du deg selv? Ditt selvbilde påvirker måten du tolker tilbakemeldinger og respons fra menneskene rundt deg.
To mennesker med ankertatovering holder hender. Foto.

Selvbilde

Selvbildet handler om hvordan du vurderer deg selv. Det handler om alt det positive og negative du tenker, tror eller vet om deg selv.

Du kan for eksempel tenke om deg selv at du takler utfordringene på skolen ganske bra og er godt likt av klassekameratene dine. Hvis du tenker om deg selv at du har mange positive egenskaper, har du et godt selvbilde.

Ditt selvbilde består av flere ulike deler:

  • hvordan du oppfatter deg selv
  • hvordan du tror andre oppfatter deg
  • hvordan du selv ønsker å være
Hva er forskjellen på selvbilde, selvfølelse og selvtillit?

Selvbilde, selvfølelse og selvtillit er ofte ord som brukes om hverandre, men de har litt forskjellig betydning.

Selvtillit
handler om hvordan du vurderer dine egne prestasjoner. Hvis du for eksempel tenker om deg selv at du er flink til å spille fotball, har du høy selvtillit som fotballspiller. Du har tro på deg selv.
Selvfølelse
handler om hvordan du føler deg –om du føler deg verdifull og er glad i deg selv eller ikke. Du utvikler en god selvfølelse når du blir møtt med forståelse, omtanke, anerkjennelse og kjærlighet fra de rundt deg.
Selvbilde
handler om dine vurderinger av deg selv. Det handler om hva vi tenker om oss selv, og hvordan vi tror andre oppfatter oss. Disse vurderingene kan være både positive og negative.

Det er en nær sammenheng mellom selvfølelse og selvbilde. Har du lav selvfølelse, vil du også ha et lavt selvbilde. Selvtilliten vil også påvirke selvbildet, og høy selvtillit på et område vil kunne styrke selvbildet.

Du kan lese mer om selvbilde, selvfølelse og selvtillit på Mental Helse sine nettsider.

Godt eller skjørt anker?

Tenk deg selvbildet som et anker. Først er vi alle født ulike, men viktigst er hvilke erfaringer du har fra folk du har rundt deg. Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra foreldre, venner, lærere, folk i nærmiljøet og på skolen, og ellers folk du har møtt?

Når du har prøvd å nå ut til noen, hvordan har nådd du fram? Hvilke respons har du fått? Det påvirker ankeret du har. Hvis du har fått mye positiv erfaring, får du et godt anker. Hvis du har fått mye negativ respons, eller hvis du ikke klarer å ta inn positive tilbakemeldinger, blir ankeret skjørt.

Tenk over

Hva gjør du for å kontrollere egne kjipe reaksjoner på 'likes' og kommentarer? Hvis du har et svakt anker en dag, eller hvis du har det hele tiden? Hvordan kan du bedre situasjonen?

Hvis du har et trygt og godt anker, er du trygg i deg selv og klarer å se saken som den er. Når du får negative tilbakemeldinger, vil du lettere plassere det utenfor seg selv og ikke ta det inn.

Det kan for eksempel hende at noen sier eller legger ut noe usaklig og sårende om deg på nett. Har du et trygt anker, vil du lettere se at det som ble lagt ut ikke egentlig sier noe om deg – det sier bare noe om den personen som la det ut. Du vil lettere riste det av deg, le av det, eller konfrontere hen som la det ut.

Råd fra helsesykepleier Skorve

Du kan ikke forandre omverdenen, men du kan endre hvordan omverdenen skal få påvirke deg. Du kan fortelle de nærmeste, gode venner og familie, at du trenger mer positive tilbakemeldinger.

Det er ikke i alle miljøer det florerer positiv respons – at folk øser av seg med positive tilbakemeldinger. Når du først får komplimenter, ta det inn. Ikke skyv dem fra deg.

Begynn med deg selv: Hva sier du til speilbildet ditt hver morgen? Hvis du har sagt til deg selv 1000 ganger: "Du er ikke bra nok, du er ikke fin nok", så blir det gjennomgangsmelodien. Tankene bombarderer deg 1000 ganger om dagen. Men dette kan du snu. Du kan påvirke deg selv den andre veien.

Fortell ditt eget speilbilde om dine positive egenskaper. Minn deg selv på det du har fått til og det positive andre har sagt og gjort mot deg, og gjenta det gjennom dagen.

Det er ikke alltid det er like lett å snu sine egne tanker. Hvis du har et skjørt anker, kan det være vanskelig å tenke positivt og få øye på sine egne gode egenskaper. Da kan det hjelpe å snakke med noen eller oppsøke hjelp.

Er det greit å ikke gi komplimenter hvis du ikke får noen tilbake?

Hva kan være problemet med å tenke på denne måten?

Kilder

Dyregrov, K. (2019, 9. september). Selvtillit, selvfølelse og selvbilde. Hva er forskjellen? Hentet fra: https://mentalhelse.no/aktuelt/psykobloggen/selvtillit-selvfolelse-og-selvbilde-hva-er-forskjellen

(L. Habbestad Skorve, helsesykepleier, personlig kommunikasjon, 30. oktober 2019).

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 31.10.2019

Læringsressurser

Press og stress