Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Folkehelse og livsmestring

Ungdomstiden er en periode med store forandringer. Ved å utforske og reflektere over temaer som fysisk og psykisk helse, identitet, sosiale relasjoner og personlig økonomi vil du bli bedre i stand til å mestre de utfordringene som møter deg.

Fysisk og psykisk helse

God helse handler om å ha det bra, både fysisk og psykisk. Det er mange ulike faktorer som påvirker hvordan du har det. Utforsk hva som fremmer og hva som hemmer en god helse.

7 caser