Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Folkehelse og livsmestring

Ungdomstiden er en periode med store forandringer. Ved å utforske og reflektere over temaer som fysisk og psykisk helse, identitet, sosiale relasjoner og personlig økonomi vil du bli bedre i stand til å mestre de utfordringene som møter deg.

Skole og arbeidsliv

På videregående møter du både faglige og sosiale utfordringer. Mange får også den første jobben sin mens de går på videregående. Hvordan kan du mestre de sosiale og faglige utfordringene du møter på videregående og finne din plass i arbeidslivet?

2 caser