Hopp til innhold

Tverrfaglige temaer

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.

Folkehelse og livsmestring

Ungdomstiden er en periode med store forandringer. Ved å utforske og reflektere over temaer som fysisk og psykisk helse, identitet, sosiale relasjoner og personlig økonomi vil du bli bedre i stand til å mestre de utfordringene som møter deg.

Digitalisering og sosiale medier

Ny teknologi endrer måten vi snakker sammen, slapper av og arbeider på. Sosiale medier har blitt en viktig del av mange unges liv, og datamaskinen er en uunnværlig del av undervisningen på videregående skole. Utforsk den digitale mediehverdagen som omgir oss.

2 caser