Hopp til innhold

Ung på sosiale medier

Sosiale medier kan påvirke hvordan du har det. Og hvordan du har det, kan påvirke bruken av sosiale medier. Utforsk positive og negative sider ved sosiale medier og bli mer bevisst din egen bruk i hverdagen.
Ei hånd holder en mobiltelefon med bilde av ei jente som har logoer fra ulike sosiale medier i ei tenkeboble over hodet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ungdommer bruker sosiale medier på mange forskjellige måter. De holder kontakt med venner, chatter, spiller online dataspill og utveksler informasjon.

Bruk av sosiale medier blant ungdom kan henge sammen med den psykiske helsa og trivselen deres. Sosiale medier kan påvirke hvordan vi har det. Og hvordan vi har det, kan påvirke bruken av sosiale medier.

Ofte får de mulige negative sidene ved sosiale medier mest oppmerksomhet i mediene. Men skal vi få et riktig bilde, må vi også ta med de mange positive sidene sosiale medier kan ha.

I dette emnet skal du utforske ulike sider ved sosiale medier. Vi har samlet mange forskjellige oppgaver i en læringssti, og denne kan gjennomføres i løpet av to skoletimer. I denne læringsstien skal du

  • reflektere over din egen og andre ungdommers bruk av sosiale medier

  • få kunnskap om hvordan sosiale medier kan henge sammen med hvordan du og andre ungdommer har det

  • diskutere positive og negative sider ved sosiale medier

  • reflektere over hvordan vi kan få til bedre adferd på sosiale medier

Denne læringsstien er tverrfaglig og kan brukes i mange ulike fag. Den egner seg godt som en introduksjon til temaet Sosiale medier.

Oppgavene i denne læringstien er en del av folkehelseprosjektet "Helsefremmende miljø på sosiale medier", som er utviklet av Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet.

Fra 2019 til 2022 gjennomførte Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Folkehelseinstuttet en stor kartlegging av ungdommers bruk av sosiale medier. Undervisningsopplegget i dette emnet er basert på denne kunnskapen og har blitt utformet i tett dialog med ungdommer som deltok i prosjektet.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 07.11.2022