Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Minoritetsstress

Minoritetsstress er et viktig tema å snakke om i klasserommet. Det er en form for stress som ikke alltid er synlig for den som opplever det eller for menneskene rundt. Se en kort film om minoritetsstress, reflekter over hva det er, hvordan det påvirker oss, og hva vi kan gjøre for å hindre det.
Til læreren

Når du tar opp temaet minoritetsstress i klassen, er det viktig å passe på at det ikke fører til økt minoritetsstress for elever som tilhører en minoritetsgruppe. Rollen din som trygg og tydelig fasilitator er derfor avgjørende.

Sett gjerne gode rammer i forkant. Forklar elevene at dette kan være sårbart for noen, og at de også kan forstå noe om seg selv og hvordan de har det når det settes ord på usynlige strukturer når vi snakker om temaet. Ansvarliggjør klassen og legg opp til en god samtalekultur. Fokuser på hva vi alle kan gjøre, og hvilket ansvar majoriteten og samfunnet har. Dette er et godt utgangspunkt for å skape et trygt klasserom når minoritetstemaer skal diskuteres.

Oppgave 1. Minoritetsstress

Se filmen over og svar på spørsmålene:

 1. Hvilke eksempler på minoritetsstress blir nevnt i filmen?

 2. Hvorfor er minoritetsstress et samfunnsproblem, mener du?

 3. I filmen forteller Aya om et jobbintervju der hun blir utsatt for diskriminering. Hva kan være sammehengen mellom diskriminering og minoritetsstress?

Oppgave 2. Dialogkafè

Forberedelse

 • Les artikkelen "Minoritetsstress".

 • Klassen deles inn i grupper.

 • Lag til gruppebord i klasserommet. På hvert bord ligger en plakat med et spørsmål og en penn til å skrive inn svar. Forslag til spørsmål på plakatene:

  1. Hva gjør minoritetsstress med den psykiske helsa?

  2. Finn noen flere eksempler på minoritetsstress som ikke har blitt nevnt.

  3. Hva hjelper mot minoritetsstress?

  4. Hva kan skolen og klassen gjøre for å dempe minoritetsstress hos elever?

  5. Har du lært noe nytt i dag som du ikke kunne eller forstod før? Hvis ja – hva er det?

Gjennomføring

 • Hver gruppe starter ved å velge seg et bord der det ligger et spørsmål.

 • Hver gruppe får 5–10 minutter til å skrive ned svaret på spørsmålet før de går videre til neste bord.

 • Når gruppene kommer til et nytt bord, skal de lese svarene fra de forrige gruppene og bygge videre på disse.

 • Alle gruppene skal være innom alle bordene og svare på alle spørsmålene.

Oppsummering i plenum

 • Gruppen leser opp svarene fra plakaten på det siste bordet de satt ved.

 • Diskuter hva som er det viktigste dere har kommet fram til, og hvordan dere kan bruke dette for å skape konkrete endringer på deres skole.

Denne oppgaven er skrevet av VIP Psykisk helse i skolen.

Relatert innhold

Det finnes ulike former for rasisme. Reflekter over hvordan rasismen virker, og over hva du og samfunnet kan gjøre for å stoppe den.

CC BY-SASkrevet av Jorid Bakken Steigum.
Sist faglig oppdatert 01.03.2023

Læringsressurser

Press og stress