Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stresstriggerspillet

Føler du deg stressa av og til? Slapp av, du er ikke alene. Stress trigges av forskjellige ting, og oppleves forskjellig fra person til person. Her skal dere enten tegne, beskrive ord uten å nevne ordet selv, eller mime ulike stresstriggere, slik at medspillerne kan gjette.
Fotografi av mimeren Marcel Marceau i kostyme.
Åpne bilde i et nytt vindu
Positivt og negativt stress
 • Positivt stress er når kroppen aktiveres og hjelper oss å fokusere og takle utfordringer.
 • Negativt stress inntreffer når presset blir for stort, når vi opplever at vi ikke har det som skal til for å takle ulike utfordringer.

Utstyr:

 • 5 post-it-lapper til hver
 • skrivesaker
 • stoppeklokke

Spilleregler

Før spillet:

 • Læreren deler ut fem post-it-lapper til hver elev.
 • Se filmen under om stress. Bruk deretter fem minutter til å tenke etter hva som utløser og trigger stress-følelse hos deg. Det kan gjelde både jobb, skole, trening eller fritid. Det kan være positive eller negative stress-triggere.
 • Noter en "trigger" på hver av de fem lappene.

Spillet:

 • Læreren samler inn lappene, krøller dem sammen og fordeler i like bunker.
 • Klassen deles i grupper på 3–4 elever i hver gruppe, og får utlevert sin bunke med post-it-lapper. Bli enige om hvem som skal trekke den første lappen.
 • Når en spiller trekker en lapp, kan spilleren selv velge om de vil tegne, beskrive stressmomentet uten å nevne ordet, eller å mime, slik at medspillerne kan gjette.
 • Man får ett minutt til å gjette, bruk stoppeklokka på telefonen.
 • Hvis hen gjetter riktig, fortsetter de med en ny lapp helt til minuttet er over. Den som gjetter riktig, beholder lappen. Den som har flest lapper til slutt, vinner spillet.

Etter spillet:

Del 1

 • Gå gjennom lappene deres, og bli enige om tre triggere alle kan kjenne seg igjen i. Bestem om triggerne utløser positivt eller negativt stress hos dere.
 • Del tavla i to, en for positivt stress og en for negativt stress. Post lappene deres i den kategorien dere ble enige om.
 • Diskuter i klassen:
  • I hvilke situasjoner skaper disse triggerne positivt stress?
  • I hvilke situasjoner skaper disse triggerne negativt stress?
  • Hvordan kan dine tanker og forventninger påvirke opplevelsen av stress?
  • Hvordan kan man mestre negativt stress?

Del 2

 • Ta utgangspunkt i triggerne dere har listet opp på tavla. Bruk disse til å lage en e-bok med stressmestringstips til elever i videregående skole.
 • Bruk gjerne ressursene fra Elevforlaget.no, der du logger inn med Feide.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 25.02.2020

Læringsressurser

Press og stress