Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Et stressmestrende klassemiljø

Hva kan dere i klassen gjøre sammen for å minske press og negativt stress? I disse oppgavene skal dere lage konkrete forslag til hva lærere og elever kan gjøre for å skape et stressmestrende klassemiljø.
fire ungdommer snakker rundt et bord
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Hva kan elever gjøre for minske negativt stress?

 1. Hvordan kan dere hjelpe hverandre å mestre faglige og sosiale utfordringer?
 2. Hvordan kan dere støtte og oppmuntre hverandre?
 3. Hvordan kan dere hjelpe hverandre å revurdere situasjonen og tenke annerledes når noe virker vanskelig og håpløst?

Oppgave 2: Hva kan lærere og elever gjøre sammen?

 1. Hvis du skal være helt ærlig, hvilket mål tror du at du selv og de andre elevene i din klasse har for skolearbeidet?

  • Å lære ny kunnskap og mestre nye ferdigheter?
  • Å vise hva du kan og få ros og gode karakterer?
  • Å unngå kjeft og dårlige karakterer?
 2. Hvorfor tror dere at elever som fokuserer på å lære ny kunnskap og mestre nye ferdigheter, opplever mindre press og negativt stress enn elever som fokuser på å vise det de kan og få gode karakterer?
 3. Hvorfor tror dere det oppstår et i enkelte klasser? Er det på grunn av samfunnet, skolen, læreren, foreldrene eller elevene? Begrunn svaret.
 4. Hvordan kan lærerne og elevene sammen skape et med større fokus på læring og mindre fokus på prestasjoner? Bli enige om minst tre konkrete forslag.

Oppgave 3: Hva kan læreren gjøre for å minske stress?

Hvordan kan læreren kan skape mindre stress i klasserommet? Ta utgangspunkt i de ti tipsene til læreren under. Hvis dere skulle velge tre råd til deres egne lærere, hvilke råd ville dere gitt?

Ti tips til læreren for å minske stress
 • Stimuler elevene til å ha fokus på innsats, forståelse og utvikling av egen kompetanse.

 • Demp sammenligning av prestasjoner mellom elever. Hjelp eleven til å se sin egen fremgang og utvikling.

 • Legg til rette for et læringsmiljø der også det å gjøre feil oppfattes som kilde til læring.

 • Gi elevene rom for å gjøre egne valg i skolearbeidet.

 • Sett konkrete og realistiske mål sammen med eleven.

 • Skap et forutsigbart læringsmiljø.

 • Gi elevene god oversikt over tidsfrister for innleveringer og tidspunkt for vurderingssituasjoner.

 • Legg til rette for et miljø der elevene vet at konstruktiv støtte og hjelp er tilgjengelig både fra lærere og medelever.

 • Gi eleven tro på egne ressurser gjennom tilpassede oppgaver. Det gjelder også leksene.

 • Vær bevisst på at du bygger en relasjon til hver enkelt elev som ikke er betinget av elevens prestasjon. Eleven trenger at du verdsetter han/henne som person, ikke bare for prestasjonene som oppnås.

Hentet fra Utdanningsnytt, 2. september 2019. Publisert med tillatelse fra professor Eivind Bru.

Disse oppgavene er laget i samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen.

Kilder

Bru, E. & Roland, P. (red). (2019). Stress og mestring i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.

Utdanningsnytt (2019, 2 september). Slik hjelper du elevene med å takle stress og prestasjonsangst. Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/laererrollen-psykisk-helse/slik-hjelper-du-elevene-med-a-takle-stress-og-prestasjonsangst/210888

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen og Camilla Øien .
Sist faglig oppdatert 05.06.2020

Læringsressurser

Press og stress