Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag en videoappell

Skriv en overbevisende tale, og sett den sammen til en videoappell. Når du skal påvirke noen, kan nemlig lyd og bilde bidra til å forsterke budskapet ditt.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er en videoappell?

En appell er en kort og slående tale som har som mål å overbevise mottakeren.
Dersom vi vil overbevise andre, må vi ikke bare vite hva vi skal si. Like viktig er det at vi vet hvordan vi bør innlede og avslutte, og hvordan vi legger fram argumentene våre i riktig rekkefølge. Dette skal du lære mer om i denne oppgaven.

En videoappell består av en skrevet og innspilt tale, stillbilder og ulike lydkilder. En videoappell kan forsterke budskapet ditt, fordi du bruker ulike virkemidler retorisk for å overbevise mottakeren. Stemmebruk, valg av bilder og musikk kan påvirke mottakeren i større grad enn en vanlig tale.

Forarbeid

I forarbeidet må du finne ut hva talen skal handle om. Gjør gjerne research sammen med andre. Dere kan for eksempel lage en undersøkelse for å finne ut hva som skaper press og stress blant ungdom på skolen deres.

Dere kan også finne tall fra andre undersøkelser, som eksempelvis Statistisk sentralbyrå og Ungdata. Den årlige elevundersøkelsen på din egen skole kan også være et utgangspunkt for å finne relevant statistikk.

Når du har bestemt deg for hvilket tema du vil jobbe videre med, bør du tenke gjennom hvilken målgruppe du vil snakke til. Skal du rette appellen mot medelever, skolens ledelse eller media? Andre? Bestem deg for målgruppe før du går videre i prosessen.

Gruppe med ropert mot bekymret mann. Fotomontasje.
Åpne bilde i et nytt vindu

Slik lager du en videoappell

Skriv først en tale. Følg denne oppskriften:

  • Lag en kort innledning med forklaring av tema (stress og press på skolen).
  • I første avsnitt legger du vekt på å bygge etos (troverdighet).
  • I andre avsnitt appellerer du til logos (fornuft).
  • I tredje avsnitt forsøker du å vekke patos (følelser).
  • I siste avsnitt skal du oppsummere temaet. Avslutt gjerne med et fengende poeng!

Gjør lydopptak av talen din

Tenk på hvordan du bruker stemmen. Forsøk å tilpasse stemmebruken til innholdet og mottakeren. For eksempel: Hvis du snakker for uformelt, kan du miste troverdighet hvis målgruppa di er eldre. Du kan ta lydopptak på et stille sted med en telefon.

Finn passende bilder

Let etter stillbilder som understreker det du prøver å formidle i de ulike delene av talen din. Tenk gjennom hvilke bilder du bør ha i innledningen, hvilke som passer når du vil bygge troverdighet, eller spille på logos og patos? Du kan hente bilder på nettet, eller fotografere selv.

Finn passende lydkilder

Legg til passende musikk og eventuelt andre lydkilder. Tenk gjennom hvilke typer lyder som passer til appellen og bildene dine. Tenk gjennom hvilke følelser du vil at målgruppa di skal sitte igjen med.

Sett sammen stemme, bilder og annen lyd

Her er det fint å bruke et redigeringsprogram. Det finnes mange ulike verktøy. iMovie, Adobe Premiere, MovieMaker og Lightworks er noen av dem. Snakk med andre i klassen for å få tips til hvilke redigeringsverktøy dere har tilgang til, og hjelp hverandre med å finne det mest egnede.

Sjekk dette før visning:

  • Klarer jeg å virke troverdig?
  • Er bildene med på å forsterke følelsene jeg prøver å vekke?
  • Har jeg med tall eller statistikk som bekrefter budskapet mitt?
  • Bidrar valg av musikk og lydkilder til å forsterke det jeg vil si?


Når videoappellen er ferdig, kan du spille den av for klassen.

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 05.03.2020

Læringsressurser

Press og stress