Hopp til innhold

Fagstoff

Stress

Stress er et uttrykk vi bruker ofte, og vi forbinder det med å ha mye å gjøre eller mye å tenke på. De fleste tåler dette godt, men dersom vi er utsatt for mye stress over lang tid, kan det medføre helseproblemer.
Stresset ung kvinne
Åpne bilde i et nytt vindu

Det at vi har evne til å bli stresset, er positivt. Kroppen forbereder seg på det som kreves i en utfordrende situasjon, og vi blir i stand til å yte litt ekstra når det trengs. Stress i seg selv gjør oss ikke syke, men stress som blir for intenst eller pågår over for lang tid, kan påvirke helsa.

Hva er stress?

Fysisk stress innebærer at kroppen blir utsatt for fysiske belastninger. En idrettsutøver utsetter ofte kroppen for mye fysisk stress og må hvile for å ta seg inn igjen. På samme måte kan du være sliten etter en travel dag på jobb eller skole, og du trenger å slappe av for å kunne prestere igjen.

Psykisk stress oppstår når en person opplever at omgivelsenes krav og forventninger overstiger egen kapasitet. Det kan være at du har for mange arbeidsoppgaver som skal gjøres, eller for kort tid til å utføre dem. Psykologisk stress kan også oppstå som følge av traumatiske opplevelser som ulykker, overgrep eller brått tap av nære personer.

Symptomer

Det er naturlig å bli sliten etter en anstrengende dag og så bli opplagt igjen etter å ha hvilt seg. Når vi derimot ikke får hvilt oss eller fortsatt er slitne etter å ha hvilt, kan det være et tegn på usunt stress. Følgende kan også være symptomer på stress:

 • følelsesmessig ustabilitet, angst og depresjon
 • søvnvansker og vedvarende tretthet
 • fysiske symptomer som hjertebank, magesmerter, hodepine, muskel- og skjelettsmerter

Stress påvirker helsa

Det er store individuelle forskjeller, og noen kan ha en hektisk tilværelse over lang tid uten at det påvirker helsa. Når vi opplever en stressende situasjon, øker produksjonen av stresshormonene adrenalin og kortisol som gjør kroppen klar til kamp. Dersom vi løser utfordringen som stresser oss, går kroppens alarmberedskap raskt ned igjen, og produksjonen av stresshormoner avtar. Hvis den stressende situasjonen derimot ikke blir håndtert, vil kroppen være i konstant beredskap, og dette er skadelig for helsa.

Forebygging og behandling

Å forebygge stress betyr ikke nødvendigvis å unngå stressende opplevelser, det er kanskje verken mulig eller ønskelig. Målet er å finne måter å håndtere slike opplevelser på som reduserer de negative følelsene.

Første tiltak er å prøve å gjøre noe med den situasjonen som utløser stress. Andre tiltak kan være å

 • bearbeide negative følelser, blant annet ved å gi seg selv nok tid i for eksempel en sorgprosess
 • be om hjelp dersom dette kan lette situasjonen, for eksempel ved store utfordringer
 • si fra dersom forventningene fra omgivelsene er for store
 • sette ned tempoet og fire på kravene der det er mulig
 • ta kontroll over situasjonen – mestring reduserer stress
 • søke medisinsk hjelp om nødvendig
 • si fra til din nærmeste leder dersom du opplever jobbsituasjonen som uhåndterlig
 • bruk pauser, ferier og helger til å hvile og gjøre ting som gir avveksling og "påfyll"

Det er viktig å være føre var og ta tak i problemene i tide. Når en person har opplevd stress over lang tid, kan det være krevende å ta tak i situasjonen. Personer med stressrelaterte sykdommer trenger både helsehjelp og tiltak for å forebygge tilbakefall eller forverring av tilstanden.

Utfordringer til deg

 1. Tenk på en situasjon der du følte deg stresset. Hva var årsaken til at du følte deg stresset da?
 2. Hva gjør du for å mestre situasjonen når du føler deg stresset?
 3. Sammenlign svaret ditt i oppgave 2 med en medelevs. Har dere samme strategi for å håndtere stress, eller kan dere lære noe av hverandre?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Norsk Helseinformatikk og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 06.02.2020

Læringsressurser

Press og stress