Hopp til innhold

Mediesamfunnet 1

Retorikk, argumentasjon og analyse

I dette emnet ser vi nærmere på retorikk og argumentasjon i medietekster. Du skal vurdere retoriske strategier, og du skal produsere argumenterende medieuttrykk innenfor ulike sjangre. Emnet legger også opp til analyse av medietekster og egne produksjoner.

Innføring i retorikk og argumentasjon

Medieprodusenter bruker gjerne retoriske virkemidler og argumentasjon for å forsterke et budskap. I dette emnet ser vi på hvordan ulike medieuttrykk er satt sammen for å påvirke deg. God forståelse for retorikk og argumentasjon kan dessuten hjelpe deg med å skape egne overbevisende produksjoner.

Læringsressurser

Innføring i retorikk og argumentasjon