Hopp til innhold

Fagstoff

Film: Retorikk i mediene

I mediefagene handler retorikk om hvordan virkemidler blir brukt som del av overbevisningen når et budskap blir formidlet. Hvis du vil overbevise og påvirke andre, må du spille både på fornuft (logos), på følelser (patos) og på troverdighet (etos) når du lager medieuttrykk.
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 26.05.2021

Læringsressurser

Innføring i retorikk og argumentasjon