Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv hva du mener

Skriv et leserinnlegg, og lag en illustrasjon som passer til det du skriver om.

Nå skal du produsere en egen argumenterende tekst – et leserinnlegg. Når du har skrevet ferdig, skal du lage en illustrasjon eller ta et bilde som passer til det du skriver om.

Tenk over

Er det noe du er spesielt opptatt av? Er det et tema som har vært oppe til debatt i det siste? For å få inspirasjon til temaer du kan skrive om, kan dere ta en idémyldring i klassen.

Du kan også hente inspirasjon fra aviser, blader og nettsider der leserne kan si sin mening om saker de er opptatt av.

Du kan for eksempel sjekke ut:

Aftenposten SiD!
NRK Ytring

Det finnes ingen formelle regler om hvordan slike leserinnlegg skal se ut, men her får du noen tips.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innholdet i et leserinnlegg

Et leserinnlegg skal handle om én sak, og det må ikke være for langt. Teksten bør ha litt "trøkk", du skal skrive personlig, sette ting på spissen og ta et klart standpunkt. Du må likevel huske å omtale andre med respekt. Leserinnlegg der andre blir hengt ut, eller der man kommer med grove fornærmelser, blir sjelden trykt. Det blir heller ikke anonyme innlegg. Du kan be om at navnet ditt ikke blir ført opp, men redaksjonen må vite hvem du er.

Overskrift

Et innlegg bør ha en fengende overskrift som gir lyst til å lese videre. Overskriften kan være et spørsmål som du tar opp og svarer på i teksten. En annen mulighet er at du gjør klart hva du mener allerede i overskriften og deretter begrunner meningen din.

Innledning

Begynn innlegget ditt med å presentere saken for leseren. Dersom du svarer på et innlegg fra en annen person, må du vise til denne teksten. Du nevner kort hva den handler om, og skriver deretter hva du selv mener.

Hoveddel

I et leserinnlegg er det ikke plass til å presentere alle sider ved en sak. Leserne venter dessuten at du tar stilling, så du bør konsentrere deg om argumenter som støtter opp under det du mener. Velg ut de to–tre punktene som du synes er viktigst.

Avslutning

Du kan avslutte et innlegg på flere måter. Hvis du har stilt et spørsmål i overskriften, bør du i avslutningen komme med svaret ditt. Ellers kan du for eksempel gjenta hva du mener om saken, du kan komme med en oppfordring til leserne, eller du kan stille et spørsmål. Husk også at alle leserinnlegg må ha underskrift.

Hvordan lage illustrasjonen?

Studer mange innlegg for å få inspirasjon, og for å se hvordan avsenderne bruker illustrasjoner eller bilder for å underbygge argumentasjonen i teksten. Det er viktig at illustrasjonen din spiller på lag med det som uttrykkes skriftlig. Har du et innlegg som er fullt av logiske argumenter, bør illustrasjonen passe. På samme måte kan et følelsesladet leserinnlegg tåle mer farger og symbolikk.

Det ferdige resultatet kan gjerne henges opp i klasserommet.

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal og Marion Federl .
Sist faglig oppdatert 28.02.2020

Læringsressurser

Innføring i retorikk og argumentasjon