Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Debattkultur på internett

Internett og sosiale medier er en viktig arena for samfunnsdebatt. I denne oppgaven skal du studere debattkultur på nett og se nærmere på ytringer i kommentarfeltene til nyhetssaker.
Mennesker som diskuterer. Snakkebobler. Illustrasjon.

Oppgaver

Del 1: Vurder en debatt på Internett

Sett deg inn en debatt som foregår i tilknytning til en aktuell nyhetssak på nett. Studer kommentarene og gi en vurdering av dem.

Finn ut:

 1. Hvem deltar i debatten? Stikkord: kjønn, alder, politisk tilhørighet eller annen gruppetilhørighet.
 2. Hva kjennetegner debatten? Er innleggene saklige? Er det lange, forklarende innlegg eller korte påstander? Holder man seg til saken?
 3. Hvordan utvikler debatten seg? Sklir den ut på noen måte? Hvordan?
 4. Har debattene moderatorer? Hvordan kommer dette eventuelt til syne?
 5. Synes du debatter i nettavisene bør ha moderatorer? Begrunn svaret ditt.
 6. Tror du deltakerne i debatten er bevisst sitt ytringsansvar?Ytringsfriheten medfører plikter og ansvar. Ytringsansvar handler om å ta ansvar for ytringene sine og være bevisst på at noen ytringer kan virke krenkende på andre.

Del 2: Nettaviser stenger kommentarfelt

Nettdebatter er et viktig bidrag til demokratiet. Her kan alle komme til orde, et bredt mangfold av ytringer og stemmer kan delta i diskusjoner.

Pressen har et spesielt ansvar for å ligge til rette for en åpen debatt og bidra til at ulike syn kommer til uttrykk. Samtidig har flere norske nettaviser nå valgt å stenge kommentarfeltene sine.

 1. Undersøk hvilke norske nettaviser som har besluttet å stenge kommentarfeltene sine.
 2. Hvorfor tror du nettavisene har tatt dette valget?
 3. Hva er sammenhengen mellom ytringsansvar og god debattkultur?
 4. Et levende demokrati trenger et mangfold av stemmer. Når kommentarfelt stenges, kan debatten flyttes over i mørke kroker og lukkede rom. Hva kan det føre til?
 5. Kan en usunn debattkultur på nett true demokratiet?


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Trude Løvskar.
Sist faglig oppdatert 03.12.2019

Læringsressurser

Innføring i retorikk og argumentasjon