Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan få til en god diskusjon?

Programleder Ingunn Solheim har tanker om hvordan vi kan få bedre debatter. Hva vil det si å virkelig lytte til andre? Hvordan kan situasjonen påvirke diskusjonen?

Oppgave 1

Før du ser filmen:

  • Liker du å diskutere, eller skygger du helst unna? Begrunn svaret ditt.
  • Hva mener du skal til for at en diskusjon er god?
  • Hva vil det si å lytte til hverandre i en diskusjon?

Oppsummer filmen:

  • Hva mener Ingunn Solheim skal til for å få gode debatter? Skriv dette ned som punkter. Er du enig med henne? Utdyp svaret ditt.

Oppgave 2

"Den beste debatten er utenfor studio, på bakrommet", sier Ingunn Solheim om erfaringene sine med å lage debattprogrammer for NRK. Vi kan si at den retoriske situasjonen påvirker hvordan deltagerne argumenterer.

  • Les om den retoriske situasjonen i fagartikkelen under.
  • Bruk fagbegrepene til å beskrive forskjeller og likheter mellom studio-debatten og debatten på bakrommet. Ser du noe som kan forklare hvorfor diskusjonen ble bedre på bakrommet?
  • Er det forskjell på diskusjonene du har på skolen, hjemme eller blant venner? Hva er den viktigste årsaken?

Relatert innhold

Den retoriske situasjonen er helt avgjørende for den retoriske tekstens innhold og hvordan den blir mottatt. Hva består den retoriske situasjonen av?

Oppgave 3

Debattklimaet har blitt tøffere, med personangrep og hatske diskusjoner på sosiale medier.

I grupper:

  • Diskuter dere fram til løsninger på dette problemet. Gå gjerne ut av klasserommet for å diskutere, til et mindre formelt rom, slik Ingunn Solheim gjør det i "Einig".
  • Hvordan var det å diskutere i små grupper utenfor klasserommet sammenlignet med klasseromsdiskusjoner? Fordeler og ulemper?

Oppgave 4

I grupper:

  • Prøv ut det Solheim sier om å virkelig lytte til hverandre, ved å diskutere denne påstanden fra "Einig"-programmet om rasisme:
Hverdagsrasisme er ganske vanlig i Norge. Enig?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Innføring i retorikk og argumentasjon