Hopp til innhold

Mediesamfunnet 1

Retorikk, argumentasjon og analyse

I dette emnet ser vi nærmere på retorikk og argumentasjon i medietekster. Du skal vurdere retoriske strategier, og du skal produsere argumenterende medieuttrykk innenfor ulike sjangre. Emnet legger også opp til analyse av medietekster og egne produksjoner.

Produksjon og analyse

I emnet produksjon og analyse får du kjennskap til hvordan du beskriver og tolker egne og andres medieuttrykk. Det vil gjøre deg mer bevisst og kan hjelpe deg å styrke egen produksjonspraksis.

Læringsressurser

Produksjon og analyse