Hopp til innhold

Fagstoff

Produksjon av journalistikk og reklame

Å jobbe systematisk med alle faser av produksjonsprosessen sikrer kvaliteten på sluttproduktet. Mediebransjen er mangfoldig. De som arbeider med å produsere nyheter, vil jobbe på en helt annen måte enn de som jobber med reklame.
Kvinne ser på bilder. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Noen ganger er det store ressurser knyttet til et prosjekt. Mange dyktige mennesker er involvert, det er god tilgang til utstyr og teknologi og romslige reisebudsjetter. Andre ganger er det knapt med ressurser, du må jobbe alene, og kanskje bare med en mobiltelefon til hjelp.

I noen produksjoner vil det være kort tid til deadline. Det gjelder spesielt i nyhetsmedia. Derimot kan det ta flere år å lage en spillefilm. Selv om det kan være store forskjeller, finner vi samtidig sentrale fellestrekk ved hvordan en produksjonsprosess foregår fra A til Å.

For alle medieproduksjoner skjer det en klargjøring av arbeidsoppgaver eller arbeidsoppdrag i starten av produksjonsprosessen. Underveis samles innhold inn i form av tekst, lyd, bilde eller levende bilder, for så å bli bearbeidet og publisert. Hva du jobber med, hvilket yrke du har, og hvilke rammer du jobber innenfor, vil avgjøre konkrete arbeidsoppgaver og prioriteringer for ulike faser i produksjonsprosessen.

Produksjonsprosessen i redaksjonell bransje

Denne videoen illustrerer hvordan arbeidsdagen er i mange lokalaviser.

Først velger redaksjonen ut hvilke saker de skal prioritere. De får tips fra mange ulike kilder og må velge ut de sakene som de tror er mest relevante og aktuelle for avisas lesere.

Neste trinn er å prioritere hvordan sakene skal løses. Da jobbes det med ulike idéer til vinklinger. Noen saker krever at man jobber i dybden og utforsker bakgrunn og fakta, andre saker løses gjennom å finne fram til kilder som kan belyse temaet.

Ved gjennomføring av intervjuer er det viktig for journalistene og fotografene å møte forberedt. Når sakene er publisert får redaksjonen ofte respons fra publikum. Da vil reaksjonene kunne følges opp, og det blir laget nye saker med ny vinkling.

Produksjonsprosessen i et reklamebyrå

I reklamebransjen er avklaring av oppdragsgivers behov, kunnskap om målgrupper og justering på bakgrunn av respons viktige elementer i produksjonsprosessen.

En produksjonsprosess starter gjerne på en av to måter. Enten kommer en kunde med et ønske, eller så ser reklamebyrået at en eksisterende kunde har et behov som følge av endringer i for eksempel markedet eller adferdsmønstre hos forbrukere, og foreslår tiltak.

Når behovet er avdekket og definert, er det tid for idéutvikling. Da settes det ned et team som gjerne består av AD (art directors), tekstforfatter og prosjektleder. Dette teamet jobber med det som er målet med kampanjen, budskapet og målgruppa. Deretter presenteres ideer for kunden.

Når ideen er akseptert av kunden, lages en produksjonsplan. Deretter starter produksjonsprosessen. Hva som produseres, er avhengig av hva som er målet med reklamen, og hvor man når målgruppa. Dette kan for eksempel være magasiner, digitale flater, sosiale medier og gateplakater.

Ofte har reklamekampanjer en tidsplan for lansering og oppfølging. Respons på kampanjen står i fokus, og ofte vil kampanjen bli justert underveis avhengig av responsen.

CC BY-NC-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe.
Sist faglig oppdatert 17.01.2019

Læringsressurser

Produksjon og analyse