Hopp til innhold

Fagstoff

Sjekkpunkter i elevproduksjoner

Jobber du målrettet og systematisk i alle faser av en produksjonsprosess, vil det sikre en god arbeidsflyt og at sluttproduktet ditt får god kvalitet.
Person ser på bilder foran en skjerm. Foto.

Å finne ut at du har glemt batteri, ikke har sikkerhetskopi, eller at lyden ikke fungerer som ønsket, hører med når du øver deg i å bli en profesjonell medieprodusent. Kanskje har du opplevd at du ikke ble ferdig i tide og fått beskjed om at deadline er hellig i mediebransjen? Kanskje har du også møtt på det som kalles Murphy’s Law: «Alt som kan gå galt, går galt.»

En sjekkpunktliste kan bidra til at du møter mindre motstand og færre utfordringer i neste produksjon.

Før produksjon

Avklaringsfase

 • Hold brief, kickoff eller redaksjonsmøte, avklar og definer behov, oppdrag, utgangspunkt og problemstillinger.
 • Er målet for arbeidsoppgaven forstått? Hva er formål for produksjonen?
 • Hvilket budskap skal ut? Hva er det oppdragsgiveren ønsker? Spør helt til du er sikker på at du har forstått det riktig.
 • Kartlegg og undersøk målgrupper, lag personas.

Planlegging

 • Få en oversikt over rammene for produksjonen, tid og ressurser.
 • Hvem bidrar, og hvilke kompetanser og nettverk har disse personene?
 • Hvor lang tid har dere på dere? Hvem gjør hva?
 • Hvilket utstyr trengs og er tilgjengelig?
 • Lag en produksjonsplan for å holde tidsfrister.

Inspirasjon, idéutvikling og design

 • Åpne opp for mulige ideer. Det er viktig å jobbe fram mange gode ideer som dere kan assosiere videre ut fra. Det er ikke et mål i denne fasen at ideene skal være realistiske.
 • Bruk penn, papir og tegnesaker. Gå på steder du vanligvis ikke jobber, for å hente inspirasjon. Bruk ulike teknikker for idémyldring, og jobb sammen med andre.
 • Systematiser, snevre inn og konkretiser ideene. Nå kan dere begynne å jobbe fram de realistiske løsningene.
 • Gjør grundig research. Snakk gjerne med noen som har god kjennskap til temaet.

Produksjon

Forberedelser

 • Dobbel- og trippelsjekk teknisk utstyr.
 • Hvilke filformater og tekniske kvaliteter kreves for å gjennomføre jobben?
 • Fins det produksjonsrammer hos oppdragsgiver, som for eksempel en designmanual?
 • Forbered og prøv ut teknikker for redigering i forkant, der det er relevant.
 • Sjekk hvilke lover og regler som angår din produksjon. Det kan for eksempel være åndsverksloven, personvernloven, Vær varsom-plakaten, markedsføringsloven.
 • Planlegg eventuelle opptak. Hvilke virkemidler og fortelleteknikker skal du bruke i opptakene? Hvordan sikrer du at du får nok råopptak? Hvilket utstyr, innstillinger og omgivelser trenger du?

Innsamling, redigering og etterarbeid

 • Gjennomfør opptaksplaner eller planlagte intervju.
 • Sjekk at alt fungerer både innholdsmessig og teknisk før du avslutter situasjonen for opptak og innsamling av innhold.
 • Lag sikkerhetskopi av alt innhold.
 • Lag dokumentstruktur på datamaskinen der du skiller mellom arbeidsfiler og publiseringsfiler.
 • Bruk relevante redigeringsprogrammer og funksjoner for redigering.
 • Språkvask og faktasjekk: Ved bruk av kilder, sjekk at du krediterer riktig. Hvis du har intervjuet noen, sørg for at du har stavet navnet deres rett. Dobbelsjekk sentrale fakta, og sjekk rettskriving.

Publisering

 • Eksporter i riktig filformat og størrelser.
 • Publiser til avtalt tid, slutt å flikke i tide.
 • Hva er responsen? Gjør endringer og juster dersom det er mulig og nødvendig.
CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe.
Sist faglig oppdatert 11.07.2017

Læringsressurser

Produksjon og analyse