Hopp til innhold

Fagstoff

APUS-modellen: Analyse og produksjon

APUS-modellen er en enkel og effektiv dramaturgimodell og brukes derfor av mange ulike medieprodusenter.
APUS-modellen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

APUS-modellen er godt kjent for dem som lager nyheter eller aktualitetsstoff. Den er også relevant for dem som vil fortelle andre typer historier. Modellen kan minne litt om Hollywood-modellen, men dramaturgien er enklere og mer fortettet. Derfor er den en effektiv dramaturgisk modell for dem som produserer innhold, og for mottakerne. Publikum skal raskt bli engasjert og forstå hva saken dreier seg om, slik at de ikke mister interessen.

APUS står for anslag, presentasjon, utdyping og slutt.

A = Anslag
P = Presentasjon
U = Utdyping
S = Slutt

Anslaget

Anslaget skal gjøre tilhørerne nysgjerrige og skape interesse. Anslaget kan bestå av musikk, et spennende utsagn fra et intervjuobjekt eller en effektlyd. I radio kan det være effektivt å bruke miljølyder i anslaget for å vekke interesse og vise lytterne hva saken dreier seg om.

Presentasjonen

Presentasjonen gir et innblikk i hva saken dreier seg om. Her er det viktig å være presis og unngå for mye informasjon. Hold deg til hovedbudskapet slik at de som ser eller lytter ikke mister interessen.

Utdyping

Utdypingen skal gi svar på eventuelle spørsmål som er stilt i presentasjonen, og den skal inneholde flere opplysninger om saken. Her kan du gå mer i dybden og stille spørsmål om hvorfor og hvordan.

Slutten

Slutten kan variere litt etter hva saken dreier seg om. Den kan for eksempel konkludere, gi et raskt sammendrag eller avrunde saken med et siste slående sitat. Etter slutten er det vanlig at programlederen avslutter innslaget med en utroduksjon (utro på fagsjargongen), der navnet på den som har laget saken, blir nevnt. Utroduksjonen tilsvarer byline i ei avis.

To programledere i nyhetsstudioet til NRK. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mye brukt dramaturgimodell

Det er ikke bare aktualitets- og hendelsesstoff som tar i bruk APUS-modellen. I Talkmores reklamefilm "Hockey-Helge" kan du se hvordan hovedbudskapet kommer tydelig fram gjennom effektiv APUS-dramaturgi.

Reklamefilm på YouTube: Hockey-Helge

Øvelse: Finn aktuelle APUS-eksempler

  • Finn aktuelle nyhetsinnslag eller holdningsskapende reklamefilmer på nett.
  • Finner du eksempler på at APUS-modellen er brukt?
  • Forsøk å identifisere de ulike fasene: anslag, presentasjon, utdyping og slutt.
  • Til slutt kan klassen vise hverandre noen av eksemplene dere fant og diskutere dramaturgien.
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 20.04.2020

Læringsressurser

Produksjon og analyse