Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh feeste-håalemi bïjre

Lohkh faage-sæjroem Feeste-håaleme jïh darjoeh laavenjasside.

LK06
Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.
Sist oppdatert 14.01.2019
Skrevet av Marion Federl, Ellen Bull Jonassen og Liv Karin Joma

Læringsressurser

Retorihken bïjre