Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh retorihken bïjre

Lohkh faage-sæjroem Retorihke: Maehtedh jaehkiehtidh jïh darjoeh laavenjasside.

LK06
Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.
Sist oppdatert 23.11.2018
Skrevet av Liv Alveberg og Ellen Bull Jonassen

Læringsressurser

Retorihken bïjre