Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Kairós

Lohkh faage-sæjroem Reaktoe baakoe reaktoe tïjjese jïh darjoeh laavenjasside.

LK06
Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.
Sist oppdatert 23.11.2018
Skrevet av Marion Federl og Ellen Bull Jonassen

Læringsressurser

Retorihken bïjre