Hopp til innhold

Biologi 1

    Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

    I biologi skal du lære om naturvitenskapelige teorier og metoder. Du skal planlegge og gjennomføre undersøkelser som du skal presentere med drøfting og tolking av data. Bruk av modeller og praktiske ferdigheter både i felt og på laboratorium er også sentralt i biologifaget.