Hopp til innhold

Fagstoff

Eggleggingsforsøk med raudåte

Denne videoen viser forskning på egglegging hos raudåte (Calanus finmarchicus) under et havforskningstokt i Norskehavet.

Relatert innhold

Raudåte er et dyreplankton som lever i hele Nord-Atlanteren og spiller en sentral rolle i overføring av energi fra primærprodusenter til konsumenter.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Frank Emil Moen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Metoder i forskning