Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva kan du om rapportskriving?

I en forsøksrapport er det viktig å skille mellom hva som er hensikt, teori, framgangsmåte, resultat, drøfting og konklusjon. Her skal du velge riktig alternativ for ulike klipp fra en forsøksrapport.

Relatert innhold

Naturvitenskaplige rapporter er en egen sjanger med faste punkt og et presist språk. Her finner du en trinnvis veiledning i å skrive en forsøksrapport.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle. Rettighetshaver: Amendor AS
Sist faglig oppdatert 08.09.2021

Læringsressurser

Metoder i forskning