Hopp til innhold

Biologi 1

Feltarbeid og systematikk

Undersøkelser i felt er grunnlaget for kunnskapene vi har om samspillet mellom organismene og det miljøet de lever i. I felt skal dere gjøre egne observasjoner og bruke disse til å se sammenhenger i økosystemer. Kunnskap om systematikk hjelper dere til å systematisere observasjonene.