Hopp til innhold

Biologi 1

    Økologi og biologisk mangfold

    Organismene i et økosystem inngår i et samspill med hverandre og miljøet de lever i. Dette danner grunnlaget for et mangfold av arter og økosystemer. Hvorfor er dette mangfoldet viktig, og hvordan skal vi ta vare på det i møte med trusler som klima- og arealendringer?