Hopp til innhold

Biologi 1

Økologi og biologisk mangfold

Organismene i et økosystem inngår i et samspill med hverandre og miljøet de lever i. Dette danner grunnlaget for et mangfold av arter og økosystemer. Hvorfor er dette mangfoldet viktig, og hvordan skal vi ta vare på det i møte med trusler som klima- og arealendringer?

Naturens egenverdi

Biologisk mangfold er viktig for at økosystemene skal fungere og at hver art spiller sin rolle. Mangfoldet er grunnlaget for vårt liv og gir oss mat, medisiner og opplevelser. Men har naturen en verdi i seg selv også –bare ved å eksistere? I så fall: Hva er naturens egenverdi?

Læringsressurser

Naturens egenverdi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell