Hopp til innhold

Biologi 1

  Feltarbeid

  Undersøkelser i felt er grunnlaget for kunnskapene vi har om samspillet mellom organismene og det miljøet de lever i. I felt skal dere gjøre egne observasjoner og bruke disse til å se sammenhenger i økosystemer.

  Feltarbeid i myra

  I dette emnet finner dere forslag til ulike feltarbeid som dere kan gjennomføre i et myrøkosystem. Kartlegg abiotiske og biotiske faktorer, finn eksempler på hvordan faktorene påvirker hverandre, og undersøk hvordan arter er tilpasset et liv i myra.

  Læringsressurser

  Feltarbeid i myra