Hopp til innhold

Fagstoff

Film: myra

Ei myr er et økosystem med permanent høyt vannivå. Det gjør at nedbryting av planter går langsomt, og at det bygger seg opp lag med delvis nedbrutt materiale. Myra er et viktig leveområde for mange planter og dyr, og den er et viktig karbonlager.
CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre.
Sist faglig oppdatert 09.09.2021

Læringsressurser

Feltarbeid i myra