Hopp til innhold

Biologi 1

  Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

  I biologi skal du lære om naturvitenskapelige teorier og metoder. Du skal planlegge og gjennomføre undersøkelser som du skal presentere med drøfting og tolking av data. Bruk av modeller og praktiske ferdigheter både i felt og på laboratorium er også sentralt i biologifaget.

  Modellering og programmering

  Når du skal presentere funnene dine, er figurer, grafer og modeller til god hjelp og kan vise komplekse sammenhenger på en forståelig måte. Modeller kan være enkle, komplekse eller håndtere store mengder data. I simuleringer og søkbare databaser kan mye informasjon bli mer tilgjengelig for alle.

  Læringsressurser

  Modellering og programmering