Hopp til innhold

Fagstoff

Kildekritikk og kildebruk i biologi

Når du jobber med utforskende arbeid, må du ofte lete etter informasjon og sjekke flere kilder. Men hvordan kan du vite om en kilde er til å stole på? Også i dagliglivet har vi behov for å vurdere troverdigheten til informasjon fra utallige kanaler.

Hvordan finne gode kilder?

Du har sikkert sett villedende informasjon og falske nyheter i sosiale medier og på internett. Kanskje har du også spredd en "god historie" videre til venner før du avslørte bløffen. Men hvordan kan du sjekke om noe på nettet er sant eller usant?

Først og fremst er det viktig å bruke flere kilder. Dessuten bør du sjekke hvem som står bak informasjonen, og om de har en egen tilleggsagenda, for eksempel markedsføring eller politikk.

Hvis du ikke er bevisst når du velger kilder, kan du bli lurt eller gå glipp av nyanser. En sak kan ha flere sider. Det er derfor viktig å undersøke flere kilder og se saken fra ulike perspektiv. De nyansene du finner da, kan være med på å styrke den faglige forståelsen din.

Film om kildekritikk

Hvordan kan du så finne gullet blant all gråsteinen?

Bruk gjerne offentlige nettsteder som har et formidlingsansvar om det aktuelle temaet. Finn fram til noen nettsteder som du stoler på, og sjekk dem opp mot de andre kildene du finner.

Det finnes verktøy som hjelper deg med å avsløre løgner. Kommer du over noe på nettet som du mener er for godt til å være sant, kan disse nettstedene hjelpe deg med å sjekke sannhetsverdien:

Noen gode råd og spørsmål du bør stille

  • Sjekk hvem som er avsender. Er det en troverdig kilde? Hvilken rolle eller egeninteresse har kilden i denne saken?

  • Sammenlign flere kilder om samme sak. Er det flere kilder som skriver det samme? Det styrker i så fall tilliten.

  • Er artikkelen gammel eller av nyere dato?

  • Utgir artikkelen seg for å være vitenskapelig? Blir det henvist til konkret forskning, slik at det er mulig å sjekke fakta?

  • Finner du navnene på forskerne og forskningsinstitusjonen når du søker på nett? Finnes de? Er det noe i søketreffene som kan tyde på at dette er omdiskutert, useriøst eller direkte falskt?

  • Bærer artikkelen preg av å være et forsøk på å skape sensasjon, slik at forskningsresultatet kan være forvridd? Kan overskrift, statistikk og illustrasjoner være lagd for å få oppmerksomhet?
Eksempler på gode kilder for biologi og naturfag

Store norske leksikon (SNL)

forskning.no

Artsdatabanken

Bioteknologirådet

miljøstatus.no

miljolare.no

naturfag.no

viten.no

CICERO Senter for klimaforskning

Norsk Polarinstitutt

Havforskningsinstituttet

BIBSYS – bibliotekbase der du kan søke etter, låne og bestille både digitale tekster og papirutgaver

TONE er en enkel huskeregel når du skal finne gode kilder

står for:

  • Troverdig: Er kilden sikker? Har forfatteren god bakgrunnskunnskap? Hvem står bak?

  • Objektiv: Er kilden nøytral? Finn kilder med ulike syn på saken, slik at du kan lage en objektiv framstilling.

  • Nøyaktig: Finner du slurv, skrivefeil, faktafeil og juks? Har forfatteren oppgitt kildene sine?

  • Egnet: Finner du det du er ute etter? Har kilden passende vanskelighetsgrad og omfang?

Oppgi kilde, men sjekk opphavsrett og lisens før gjenbruk

Når du skriver oppgaver, holder foredrag eller lignende, skal du alltid oppgi hvilke kilder du bruker. Mange ganger er det nok å oppgi internettadresser til artiklene du har brukt. Andre ganger kreves det litteraturliste. Det finnes regler for hvordan litteraturlister lages, og for naturvitenskap anbefales det å bruke systemet som er beskrevet i APA 7th på Kildekompasset.

Du kan aldri publisere noe som andre har lagd, som ditt eget verk. Men en CC-lisens kan gi deg rett til å gjenbruke det og eventuelt lage din egen versjon, så lenge du krediterer den som har opphavsretten.

Creative Commons - CC-lisens

Hvis du finner en ressurs med CC-lisens som du har lyst til å gjenbruke, må du se etter hvilken lisens den er merket med. Dette gjelder både bilder, tekster, logoer, filmer og musikk.

Creative Commons er en åpen lisens som er beregnet på deling, men det finnes flere nyanser av CC-lisensen. Disse gir både eieren og brukeren litt ulike rettigheter.

Du har lov til:

Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering , oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort . Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.

Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Relatert innhold

Her får vi presentert oppsiktsvekkende påstander som utfordrer oss. Hvordan kan vi vite hva som er riktig, og hvordan skal vi møte slike utspill?

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 08.06.2021

Læringsressurser

Metoder i forskning