Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag en podkast om vertskapsrollen

I dette oppdraget skal dere bruke noe av det dere har lært om vertskapsrollen, til å lage en podkast.
Illustrasjon av hodetelefoner og mikrofon.

Oppgave

Lag en podkast på 10 til 15 minutter om vertskapsrollen. Samarbeid gjerne i grupper på tre.

Dere bestemmer selv innfallsvinkelen til temaet, men her er noen forslag:

  • hva som kjennetegner vertskapsrollen

  • konkrete forslag til hvordan vi kan få gjester til å føle seg velkommen og sett

  • vertskapet som bedriftens ansikt utad

  • relasjonskompetanse og sosial kompetanse

  • hva som menes med servicekvalitet

  • eksempler på ubehagelige situasjoner som kan oppstå, og hvordan vertskapet kan håndtere slike situasjoner

  • planlegging og gjennomføring av ulike reiselivsaktiviteter

  • viktigheten av et godt vertskap

Relatert innhold

Få gode tips til arbeidet med podkast-oppgaven i disse videoene om podkaster og om lydredigering i gratis-programmet Audacity.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 27.04.2022

Læringsressurser

Vertskapsrollen