Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til filmen "Godt vertskap"

I filmen "Godt vertskap" snakker Märit Torkelson, leder for Vertskapet Utvikling AS, om hvilke evner og egenskaper som er viktige i vertskapsrollen. Vi får også se eksempler på hvordan vertskapsrollen kan utøves i praksis. Jobb med oppgavene til filmen.

Oppgave 1

Se filmen, og ta notater underveis.

Oppgave 2

Hvordan forklarer Märit Torkelson ordet vertskap?

Oppgave 3

I filmen sier Märit Torkelson:

  • "Vertskap er en holdning – ikke en stilling."

  • "Man kan se på vertskap som en muskel man kan trene."

  • "Omtenksomhet er vertskapets hjerte."

Forklar hva Märit Torkelson mener med hvert av disse utsagnene.

Oppgave 4

Beskriv hvordan vertskapsrollen kan utøves i praksis, og gi konkrete eksempler fra filmen.

Oppgave 5

Gjør rede for hvorfor det er viktig å være et godt vertskap.

Oppgave 6

Drøft påstandene:

  • "Resepsjonisten har den viktigste oppgaven på et hotell."

  • "Et godt vertskap er det viktigste konkurransefortrinnet for ulike reiselivsaktiviteter."

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 27.04.2022

Læringsressurser

Vertskapsrollen