Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag film om vertskapsrollen

I dette oppdraget skal dere bruke noe av det dere har lært om vertskapsrollen, til å lage en film.
Foto av elever som filmer pinnedukker med mobiltelefon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Lag en film om vertskapsrollen.

Samarbeid gjerne i grupper på tre. Medelevene er målgruppa. Filmen skal vare 3–5 minutter.

Del 1: forarbeid

Begynn planleggingen av hvordan filmen skal være. Skal det for eksempel være en forklaringsvideo om vertskapsrollen? Eller kanskje dere vil lage en film der dere viser ulike scenarioer som kan oppstå når man er i vertskapsrollen? Eller en kombinasjon av disse?

Forslag til innfallsvinkler

I filmen kan dere for eksempel vise, forklare eller illustrere

 • hva som kjennetegner vertskapsrollen

 • konkrete forslag til hvordan vi kan få gjester til å føle seg velkommen og sett

 • vertskapet som bedriftens ansikt utad

 • hva som menes med relasjonskompetanse og sosial kompetanse

 • hva som menes med servicekvalitet i vertskapsrollen

 • eksempler på ubehagelige situasjoner som kan oppstå, og hvordan vertskapet kan håndtere slike situasjoner

 • vertskapsrollens betydning for planlegging og gjennomføring av ulike reiselivsaktiviteter

 • viktigheten av et godt vertskap

Dere velger om dere selv vil være skuespillere og spille rollene i filmen, eller om dere for eksempel vil benytte pinnedukker som "skuespillere". Nedenfor er noen tips til hvordan dere eventuelt kan bruke pinnedukker i filmproduksjonen.

Del 2: lage manus og storyboard

Dere skal ha en plan for filmprosjektet. Lag et manus før dere går i gang med å lage et storyboard som beskriver hvordan filmen skal se ut, og som viser scenene dere vil ha med.

I artikkelen nedenfor får dere en innføring i hvordan dere utformer et storyboard.

Relatert innhold

Del 3: lage filmen

 • Gjør opptak.

 • Utform eventuelt visuelt materiale.

 • Vær nøye med at dere får gode lydopptak.

 • Rediger og sett sammen.

 • Sjekk at tempoet er passende.

 • Legg eventuelt på en .

 • Sørg for at filmen treffer målgruppa og gir et læringsutbytte.

Del 4: vise filmen for klassen

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng .
Sist faglig oppdatert 27.04.2022

Læringsressurser

Vertskapsrollen