Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fiskeguiden

Å legge til rette for samspill mellom kunder er en viktig oppgave for guider, sjåfører og andre som skal lede grupper i reiselivet. Dette skal du øve deg på her.
Sportsfisker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se filmen om fiskeguiden Odd her (Youtube): Fiskeguiden

  1. Filmen viser at ikke alle er like interesserte i fiske. Vurder hvordan Odd løste utfordringen med at gjestene har forskjellige behov og forventninger.
  2. Ta utgangspunkt i det første møtet mellom Odd og gjestene. Hvilke mål mener du Odd burde ha satt seg for det første møtet med gjestene?
  3. Odd nektet en alkoholpåvirket mann å være med på turen. Hva synes du om måten Odd løste denne situasjonen på?
  4. Hva burde Odd ha gjort om mannen ikke aksepterte at han ikke fikk være med?
  5. Gå sammen med et par medelever og lag et rollespill som viser hvordan dere ville håndtert det første møtet med gjestene.
  6. Odd ønsket å starte turen så raskt som mulig. Hva kunne han ha gjort for å unngå at enkelte opplevde dette som tidspress?
  7. En av gjestene ønsket å ha med gitar. Hvordan ville du håndtert et slikt ønske?
  8. Før de startet å fiske, hadde Odd en liten informasjonsøkt. Hva bør være målsettingen for en slik informasjon?
  9. Filmen viser ikke hvordan fisketuren ble avsluttet. Hvordan ville du avsluttet fisketuren?

Relatert innhold

Service kjennetegnes kanskje aller mest av at den involverer flere mennesker både i og utenfor vår egen bedrift. Her får du noen eksempler.

CC BY-SASkrevet av Steinar Madsen.
Sist faglig oppdatert 22.11.2017

Læringsressurser

Vertskapsrollen