Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

  Økonomi, arbeids- og samfunnsliv

  Dette emnet tar for seg hvordan samfunns- og arbeidslivet vårt har endret seg, og hvordan det er organisert i dag. Et viktig begrep i denne sammenhengen er den nordiske samfunnsmodellen. Vi skal også se på hvordan personlig økonomi og forbruk kan påvirke grupper og samfunnet.

  Den nordiske samfunnsmodellen

  Den nordiske samfunnsmodellen kjennetegnes av velferdsstat, blandingsøkonomi og et arbeidsliv der arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene samarbeider.

  Læringsressurser

  Den nordiske samfunnsmodellen