Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

  Økonomi, arbeids- og samfunnsliv

  Dette emnet tar for seg hvordan samfunns- og arbeidslivet vårt har endret seg, og hvordan det er organisert i dag. Et viktig begrep i denne sammenhengen er den nordiske samfunnsmodellen. Vi skal også se på hvordan personlig økonomi og forbruk kan påvirke grupper og samfunnet.

  Næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi

  Hva skjer med arbeidslivet og resten av samfunnet når næringsgrunnlaget endrer seg, og vi får innovasjon og ny teknologi?

  Læringsressurser

  Næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi