Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Næringsgrunnlaget i ditt lokalsamfunn

Næringsgrunnlaget i Norge har til dels endret seg mye de siste tiårene. Du skal nå jobbe med å utforske hvordan næringsgrunnlaget er i ditt lokalsamfunn.
Merder i et fiskeoppdrettsanlegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Ta utgangspunkt i ditt lokalsamfunn – det kan være tettstedet eller byen du bor i, eller andre steder i kommunen eller regionen din – og finn ut hvilken type industri og bedrifter som har preget lokalsamfunnet.

Ting du bør ha i bakhodet når du utforsker stedet:

  • Er stedet bygget opp på bakgrunn av industri eller kraftutbygging? Finnes det en hjørnesteinsbedrift?
  • Hva er bakgrunnen til industrien og bedriftene i området? Drives det med eksport basert på denne industrien?
  • Er det mange ansatte i bedrifter i lokalsamfunnet? Finnes det en hovedarbeidsplass som ikke er industri?
  • Har det vært nedbemanning, omlegging eller nedlegging av bedriften(e)?
  • Hvor klimavennlig er produksjonen i den industrien eller bedriftene som finnes i lokalsamfunnet?
CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 25.06.2020

Læringsressurser

Næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi