Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

  Økonomi, arbeids- og samfunnsliv

  Dette emnet tar for seg hvordan samfunns- og arbeidslivet vårt har endret seg, og hvordan det er organisert i dag. Et viktig begrep i denne sammenhengen er den nordiske samfunnsmodellen. Vi skal også se på hvordan personlig økonomi og forbruk kan påvirke grupper og samfunnet.

  Personlig økonomi og forbruk

  Når vi snakker om din personlige økonomi, handler det om inntekter, utgifter og sparing. Som forbruker har du også rettigheter, for eksempel kan du klage hvis en noe du har kjøpt ikke holder mål. Samtidig bør du også tenke over det etiske og bærekraftige i forbruket ditt.

  Læringsressurser

  Personlig økonomi og forbruk