Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Økonomi, arbeids- og samfunnsliv

Dette emnet tar for seg hvordan samfunns- og arbeidslivet vårt har endret seg, og hvordan det er organisert i dag. Et viktig begrep i denne sammenhengen er den nordiske samfunnsmodellen. Vi skal også se på hvordan personlig økonomi og forbruk kan påvirke grupper og samfunnet.

Personlig økonomi og forbruk

Hvordan kan kontroll med din personlige økonomi hjelpe deg til å bli selvstendig? Når vi snakker om din personlige økonomi, handler det om inntekter, utgifter og sparing.

Læringsressurser

Personlig økonomi og forbruk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter